Osnovne informacije

Oznaka ADPL
ISIN HRADPLRA0006
Broj izdanih dionica 4.199.584
Nominalna cijena dionice 100 HRK
Temeljni kapital  419.958.400 HRK uplaćen u cijelosti
Burza na kojoj su emitirane dionice: Zagrebačka burza
Kotacija Službeno tržište
Specijalisti  Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

 

Cijena dionice

ADPL

Datum 14.12.2018.
Prva 174,50 HRK
Najviša 175,00 HRK
Najniža 174,50 HRK
Zadnja 175,00 HRK
Promjena +0.29%
Količina 1209,00
Promet 211438,50
Kalendar značajnih događaja*

*navedeni datumi su podložni promjenama

10 najvećih dioničara na 30.06.2018.
Vlasnik / nositelj računa Stanje %
OAO HOLDING AUTOKOMPONENTI 1.259.875 30,00
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B 314.704 7,49
ADDIKO BANK d.d. / RAIFFEISEN DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND 203.884 4,85
ADDIKO BANK d.d. / PBZ CO OMF KATEGORIJE B 121.980 2,90
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. / KAPITALNI FOND d.d. 116.541 2,78
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA STRANU PRAVNU OSOBU 105.349 2,51
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. / STATE STREET CLIENT ACCOUNT 90.938 2,17
SPLITSKA BANKA d.d. / ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJA B 80.652 1,92
AD PLASTIK D.D. 68.994 1,64
ZAGREBAČKA BANKA D.D. / STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 62.806 1,50
UKUPNO: 2.425.723 57,76

 

Analitičari koji prate AD Plastik d.d.
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.  Đivo Pulitika
Kontakt za investitore

Katia Zelić, Savjetnik za financije

Tel: +385 21 206 640 
Fax: +385 21 275 640 
E-mail: informacije@adplastik.hr