Mediji

Odjel Korporativnih komunikacija

Lori Vitaljić, Komunikacijski savjetnik
Mob: + 385 98 208 485
E-mail: lori.vitaljic@adplastik.hr