Razvoj

Višegodišnje iskustvo rada na međunarodnim i domaćim projektima, povezanost s institucijama i partnerima u regiji te korištenje niza različitih programskih rješenja pozicioniraju nas u vrh ponude inženjerskih usluga.
Inženjerski tim stručnjaka u mogućnosti je brzo odgovoriti na sve zahtjeve tržišta koji se postavljaju pred njih, pa čak i stvaranja novih smjerova, zahtjeva i viših standarda.

 

Surađujemo s našim kupcima od rane faze razvoja proizvoda, koristeći pri tom suvremene alate i tehnike (Catia V5, MoldFlow, Nastran) te primjenjujući specifična stručna znanja i prethodno stečena iskustva, pri tom nudeći kupcu sljedeće vrste usluga:

 • Analiza tržišta i istraživanje
 • Razvoj proizvoda (optimizacija, studije izvedivosti)
 • Razvoj procesa
 • Reverzibilni inžinjering
 • Validacija proizvoda

Analiza tržišta i istraživanje

Analiza tržiša, benchmarking, je suvremena metoda pomoću koje se na osnovu prikupljenih podataka omogućava učenje te na vrlo jednosatvan način usporediti i analizirati različita rješenja izvedbe
Pomoću malih istraživačkih timova specijaliziranih za određenu tehnologiju te koristeći profesionalne eksterne usluge sposobni smo svakom kupcu dati rješenje koje će odgovoriti na njegove zahtjeve tj. pružiti im podršku u kreiranju optimalnog proizvoda.

Razvoj proizvoda

Svaki proizvod ima svoj životni vijek od ideje do realizacije. Višegodišnjim razvojnim iskustvom unutar autoindustrije te radom za različte OEMe poput Renaulta, Nissan, VW, Forda, Mitsubishi-a i ostalih razvojni timovi profesionalno i brzo unutar projektnih struktura i zadataka  sudjeluju u multikulturalnim i globalnim projektima. Koristeći iskustvo i suvremene alate zajedno sa kupcem razvijaju proizvod od faze stylinga do optimalnog proizvoda. Koristeći Catia V5 te PDM/PLM pratimo životni vijek artikla pružajući usluge:

 • 3D modeliranje sklopa i podsklopova proizvoda
 • Izrada cjelokupne projektne i tehničke dokumentacije
 • CAE – Moldflow analize, FEM analize

3D modeliranje odvija se po strogo određenim pravilima i normama kupca kako bi se konačni proizvod uspješno uklopio u  složeni sustav automobila koji mora podlijegati strogim sigurnosnim normama, europskih i svjetskih regulativa. Pri tom proizvod svojom kvalitetom i izgledom treba kod krajnjeg kupca probuditi strast za vožnjom, nudeći pri tom vrhunsku udobnost i sigurnost.

Razvoj procesa

Razvoj procesa podrazumijeva detaljnu specifikaciju proizvodnog procesa, od ulaza materijala do izlaza gotovog proizvoda, pri čemu se na standardiziran, dokumentiran i povezan način planira razvoj i tijek proizvodnog procesa uz kontinuiranu kontrolu kvalitete i ispunjavanje specifičnih zahtjeva kupca.
U AD Plastik razvojno-istraživačkom centru, kvalitetom orijentirani procesi omogućuju stvaranje konkurentske prednosti u čemu tvrtka ulaže u inovacije i povećanje know-how u svrhu zadovoljavanja tehničkih i kvalitativnih zahtijeva.

Posebna vrijednost koju pružamo svim našim kupcima se ogleda kroz fleksibilnost kojom zadovoljavamo potrebe naših kupaca, procesna rješenja kojima riješavamo najkompleksnije probleme uz trajnu potvrdu kvalitete. Robusnost i kvaliteta procesa u svim tehnologijama kojima AD Plastik donosi dodanu vrijednost našim kupcima jest nit vodilja kojom pristupamo i prema kojom gradimo našu prepoznatljivost.

Prilikom pokretanja novih projekata, procese dizajniramo na način da su jednostavno i kvalitetno osmišljeni da osiguraju trajnu kvalitetu proizvoda, te dovoljno stabilni da osiguraju neometan tijek proizvodnog procesa. Uz stalnu interakciju i komunikaciju s kupcem i dizajnerima proizvoda, znamo kombinirati i dvije tehnologije u jednom proizvodu kako bi našim kupcima donijeli „cost effective“ rješenja pri tom pazeći da su svi tehnički zahtjevi zadovoljeni.

Tim s dugogodišnjim iskustvom,  fleksibilnost, pouzdanost, preciznost, razmišljanje „van okvira“, identifikacija prilika i implementacija rješenja su ono što nas vodi i određuje prilikom stvaranja „state of art“ u autoindustriji.   

Reverzibilni inžinjering

Kod reverzibilnog inženjeringa koristimo suvremene metode 3D rapidprototyping te 3D skeniranje tj. trodimenzionalne izrade prototipskih uzoraka iz materijala sličnih stvarnom proizvodu te trodimenzionalne optičke mjerne sustave.

3D-digitalizacijom odnosno 3D-skeniranjem služimo se tijekom procesa benchmarkinga, stvarajući  pri tom 3D digitalnu bazu podataka iz koje se vrlo brzo može započeti s dizajnom ili redizajnom proizvoda. Druga primjena ove suvremene metode je kontrola i mjerenje oblika, dimenzija već gotovih proizvoda, osiguravajući kupcu pritom preciznu sliku i jasnu mjernu kartu.

 

Rapidprototyping ili 3D printing  je tehnika pomoću koje se u nekoliko sati vitrualni CAD dizajn pretvori u fizički model. 3D printing uređaj čita podatke iz 3D modela, slažući ih u mikronske layere koji se, ovisno o vrsti uređaja, spajaju u kompaktan proizvod. Prednosti ove tehnike su velike, no postoje tri najvažnije kako bi krajnji proizvod odgovarao osnovnom načelu 3F (fit, form, function)

 • Fleksibilnost dizajniranja koja omogućuje brze iteracije dizajna
 • Izrada prototipova
 • Smanjenje naknadne promjene dizajna nakon lansiranja projekta
 • Brža i bolja validacija dizajna

Validacija proizvoda

Globalna automobilska industrija zahtijeva najvišu razinu kvalitete proizvoda, produktivnosti i konkurentnosti kao i kontinuirana poboljšanja. Kako bi ostvarili navedene ciljeve, sve tvornice AD Plastika certificirane su prema standardima kvalitete upravljanja za dobavljače u automobilskoj industriji ISO/TS 16949.

Jedan od ciljeva kvalitete je voditi brigu o očuvanju okoliša u svrhu trajnog smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.  Norma ISO 14001:2004 definira zahtjeve za sustav upravljanja zaštitom okoliša te daje okvir koji kompanija prati kako bi osigurala učinkovit sustav upravljanja zaštitom okoliša. Sve tvornice AD Plastik Grupe, osim tvornice u Kalugi (koja je u postupku pripreme za dobivanje certifikata), certificirane su po ovom standardu.

Naša tvornica u Solinu koja proizvodi prehrambenu ambalažu certificirana je po standardu zdravstvene ispravnosti hrane (HACCP).

Validacija proizvoda podrazumijeva laboratorijska i dimenzijska ispitivanja, odnosno mjerenja proizvoda u različitim fazama projekta prema specifičnim zahtjevima i metodama ispitivanja usuglašena s kupcem, pri čemu potvrđujemo da određeni proizvod proizveden prema planiranom procesnom rješenju zadovoljava tehničke i aspektne zahtjeve kupca. Laboratorijska ispitivanja provodimo korištenjem vlastite opreme prema specifikacijama mjerenja za koja posjedujemo certifikate o provođenju istih. Usko surađujemo i s vanjskim laboratorijima/institutima u slučaju da neka ispitivanja ne možemo provesti, a tražena su i usuglašena sa kupcem. Dimenzijska mjerenja provodimo u dvije suvremeno opremljene mjernice.

 

Mjernica
Suvremeno opremljene mjernice omogućavaju mjerenja najsloženijih oblika proizvoda, te izradu mjernih izvještaja u skladu sa zahtjevima kupaca.
 

Laboratorij
Moderno opremljen laboratorij za ispitivanje sirovina i proizvoda na certificiranim napravama i uređajima. Kvalitetni i stručni kadrovi samostalno razvijaju nove metode i naprave za ispitivanje fizikalnih, mehaničkih, toplinskih, električnih svojstava, osunčavanje vozila, starenje na atmosferilije, ponašanje pod UV svjetlom, otpornost na udar kuglom, udar vozila klatnom, otpornost na kemikalije, abraziju, izdržljivost