Poziv za iskazivanje interesa za industrijsku kooperaciju

Predmet: Poziv za iskazivanje interesa za industrijsku kooperaciju
Trgovačko društvo AD Plastik d.d., Matoševa 8, Solin (dalje: Društvo) je međunarodna kompanija s dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji dijelova iz plastičnih materijala za daljnju ugradnju u automobile.

Zbog povećanog obujma poslovanja tražimo poslovne partnere (kooperante) za dugoročnu suradnju u proizvodnji brizganih proizvoda na strojevima sile zatvaranja do cca 200 tona. 

Svi zainteresirani trebaju dostaviti u svojoj prijavi sljedeću dokumentaciju:

  1. Osnovni podaci o kompaniji koja se prijavljuje
  2. Financijski izvještaji za 2013. godinu ovjereni od strane relevantne državne institucije

Nakon isteka roka za prikupljanje prijava predstavit ćemo projekt užem krugu kompanija za koje ocijenimo da zadovoljavaju osnovne preduvjete rada u kooperaciji.

Rok za podnošenje prijava za iskazivanje interesa za kooperaciju u proizvodnji proizvoda je do 14.06.2014. godine.

Ponude se šalju poštom na AD Plastik d.d., Matoševa 8, 21210 Solin u zatvorenoj omotnici s obveznom oznakom :

„ISKAZIVANJE INTERESA ZA INDUSTRIJSKU KOOPERACIJU“
n/r g. Almir Mahmutović

Sve eventualne dodatne informacije molimo zatražiti putem e-maila: almir.mahmutovic@adplastik.hr